mutluluğun resmi dota experts forum
 • leyli ne demek
 • diyalektoloji ne demek
 • ilmik ne demek
 • istizan ne demek
 • patetik ne demek
 • cemi ne demek
 • astronot ne demek
 • jakuzi ne demek
 • lağvedilme ne demek
 • ejder kanı ağacı ne demek
 • ornitoloji ne demek
 • falanca ne demek
 • cephe ne demek
 • ada ne demek
 • rekzetme ne demek
 • ceste ceste ne demek
 • oral ne demek
 • çağdaş ne demek
 • gastroenterolog ne demek
 • mikroenjeksiyon ne demek
 • zaviyevi ne demek
 • resolüsyon ne demek
 • radyasyon ne demek
 • nekrofil ne demek
 • Alp Dağ Keçisi ne demek
 • reaktör ne demek
 • fakih ne demek
 • gezinme ne demek
 • yelpirdemek ne demek
 • lime ne demek
 • risale ne demek
 • sahife ne demek
 • Mad Jack the Pirate ne demek
 • takallüs ne demek
 • zehir ne demek
 • jeosismik ne demek
 • sansüalizm ne demek
 • abur cubur ne demek
 • bazuka ne demek
 • zeveban ne demek
 • bazlama ne demek
 • pancar ne demek
 • saf ne demek
 • dibek ne demek
 • abullabut ne demek
 • cevvi ne demek
 • kopil ne demek
 • abat ne demek
 • fantezi ne demek
 • sahlep ne demek
 • fahri ne demek
 • sako ne demek
 • fakat ne demek
 • rögar ne demek
 • cebel ne demek
 • elifba ne demek
 • dahi ne demek
 • zifir ne demek
 • savlet ne demek
 • zikrolunma ne demek
 • zembil ne demek
 • maç ne demek
 • tüp bebek ne demek
 • olupbitti ne demek
 • ispinoz ne demek
 • klişe ne demek
 • rondela ne demek
 • lahuri ne demek
 • fujer ne demek
 • resepsiyon ne demek
 • demokrasi ne demek
 • regaip ne demek
 • jet motoru ne demek
 • ekarte ne demek
 • tamah ne demek
 • degajman ne demek
 • duvar ne demek
 • zampara ne demek
 • ruf ne demek
 • palaska ne demek
 • viyolo ne demek
 • kantiyane ne demek
 • umursamaz ne demek
 • rufailik ne demek
 • fuaye ne demek
 • bakaya ne demek
 • ruhiyat ne demek
 • Kelimemiz
  darüleytam
  darüleytam Ne Demek?

  Yetimlerin barındığı yer. - isim

   
  Cümle İçerisinde Kullanım Örneği

  Hizmetçide bir darüleytam kız talebesi güzelliği vardı.

  S. F. Abasıyanık

  Anlamlarda ve örnek cümlelerde
  mavi renkli kelimelere
  tıklayarak o kelimelerin anlamlarını da öğrenebilirsiniz.
  darüleytam Sözcüğünün İngilizce Anlamı Nedir?
  darüleytam Sözcüğünün Fransızca Anlamı Nedir?
  darüleytam Sözcüğünün Almanca Anlamı Nedir?
  darüleytam Sözcüğünün Arapça Anlamı Nedir?
  darüleytam Sözcüğünün İspanyolca Anlamı Nedir?
  darüleytam Sözcüğünün İtalyanca Anlamı Nedir?
  darüleytam Sözcüğünün Rusça Anlamı Nedir?
   
  cumhurbaşkanı seçimi i vs you